Teeltplan: jaarrond eten

Regelmatig krijg ik de vraag hoeveel van een bepaald gewas gepoot moet worden om jaarrond te kunnen eten. Een lastige vraag, maar ik ben eens mijn aantekeningen van de afgelopen jaren ingedoken en heb het handboek ecologisch tuinieren van Velt er eens op nageslagen en dat leverde onderstaand schema op.

Lees meer