Een blog over stadslandbouw

Wat is stadslandbouw en waarom een blog over stadslandbouw? In deze eerste post ga ik proberen daar een antwoord op te geven.

Onder stadslandbouw versta ik bedrijven die groente en/of fruit telen op een maximale oppervlakte van 1 ha. Deze bedrijven zijn in of rond de stad gevestigd, dicht bij de (potentiële) afnemers. Dit kan op tijdelijke braakliggende grond zijn of op een gepachte plek die voor langere tijd beschikbaar is. Ik heb het dan niet over vrijwilligersinitiatieven (met alle respect!), maar om bedrijfsvoering met een duidelijk verdienmodel. Zelf ben ik (op dit moment) bij 2 stadslandbouw initiatieven betrokken. In Zutphen op 2000 m2 en in Den Nul op 0,9 ha.

Groente oogst Stadslandbouw Zutphen

Mijn missie
Uit oogpunt van duurzaamheid is het belangrijk dat we veel minder met voedsel over de aarde slepen. Mensen moeten weer leren om hun voedsel lokaal/regionaal te vergaren en daar wil ik een bijdrage aan leveren door met liefde verantwoorde groenten te telen.

Rendabel?
Toen ik in 2014 met een compagnon van start ging met Stadslandbouw Zutphen waren er in Amerika en Canada al veel kleine tuinbouwbedrijven waarvan de eigenaren een goed inkomen wisten te vergaren door hun producten lokaal te verkopen. In Nederland werd deze vorm van tuinbouw toen ook in korte tijd een hype. Bij mij bleef de vraag of dit in ons land ook een succes zou worden. Dat was bij de oprichting van Stadslandbouw Zutphen dan ook mijn belangrijkste doel: onderzoeken of dit concept ook in Nederland levensvatbaar is.

We zijn nu 4 jaar verder en ik heb veel geleerd. Wat is een goede teeltmethode? Mechaniseren of niet? Hoe ga je om met plagen en ziekten als je op een ecologische manier wilt telen en hoe vindt je voldoende (lokale) afzet voor je producten?

Ik heb veel praktische ervaring opgedaan en die wil ik met u, toekomstige stadslandbouwers, delen via deze blog.

 

2 thoughts on “Een blog over stadslandbouw”

    • Beste Henny,

      Tijdens de wintermaanden ben ik niet altijd op de tuin. Zo gauw ik er weer wat regelmatiger ben zal ik dat laten weten.

      Reply

Leave a Comment