Wie is Jan?

Jan Schenk (Deventer, 1968) is permaculturist en natuurlijk imker.

Ik heb een achtergrond in de tuinbouw en heb in 2011 de permacultuuropleiding bij Helma Röell gevolgd. Aanvullend heb ik mij verdiept in composteren en kringlooptuinieren bij Comité Jean Pain en volgde ik de cursus Humisme bij Marc Siepman.

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt in mijn leven. Ik geloof echt dat wij nu roofbouw plegen op onze planeet. Om de generaties na ons ook een toekomst te bieden, denk ik dat wij onze manier van wonen, werken en leven drastisch moeten veranderen. Permacultuur biedt ons die mogelijkheden.

Ik ben bewoner van het Aardehuis-project in Olst. Hier zijn 23 milieubewuste en duurzame woningen grotendeels door de bewoners zelf gebouwd onder leiding van professionals.

Verder was ik een van de initiatiefnemers van Stadslandbouw Zutphen (2014 t/m 2021), ben ik betrokken bij Olst in Transitie en ben ik als permacultuur docent verbonden aan Permacultuur Centrum Nederland.