Permacultuur

Vaak wordt mij gevraagd om in 2 zinnen uit te leggen wat permacultuur is. Lastig, ik kan er een hele avond over vertellen, maar dit is dan meestal mijn antwoord:

Onder ruimte versta ik een (moes)tuin, maar dat zou net zo goed een woning of leefomgeving kunnen zijn. De ruimte die je ter beschikking hebt is vaak beperkt. Door het toepassen van de permacultuur ontwerpprincipes zorg je voor voldoende opbrengst. In al mijn ontwerpen probeer ik zoveel mogelijk ontwerpprincipes toe te passen om tot een zo hoog mogelijke opbrengst te komen.

Hergebruik materialen
Bij al mijn ontwerpen probeer ik zoveel mogelijk om de materialen die al aanwezig zijn te hergebruiken. Dit scheelt veel onnodig afval en energie voor het produceren van nieuwe materialen.

Mocht materiaal niet aanwezig zijn dan probeer ik het eerst op de tweedehands markt te verkrijgen. Pas als dat niet lukt schaf ik het nieuw aan, maar dan wel een zo duurzaam mogelijk product!